Cách tùy biến CSS cho Contact Form 7 đẹp hơn

Contact Form 7 được biết đến là plugin form lấy thông tin khách hàng, thông tin liên hệ phổ biến nhất trên nền tảng WordPress. Vì vậy, tùy chỉnh CSS cho Contact Form 7 đẹp hơn, gọn gàng hơn là cần thiết với tất cả các website.

Khi cài đặt và kích hoạt ban đầu, CF7 chỉ cho ra form rất cơ bản gồm các trường thông tin như tên, email, tiêu đề, nội dung liên hệ,.. và giao diện cũng không được bắt mắt. Hãy sử dụng các đoạn CSS dưới đây để tùy chỉnh Contact Form 7 trên website của bạn nhé.

CSS background và border

CSS canh lề cho CF7

CSS các trường thông tin cơ bản

CSS cho nút call-to-action của form

Input – Trạng thái của nút ‘nguyên trạng’ trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào trên đó.
Input: hover – Trạng thái của nút khi con trỏ được di chuột qua đầu con trỏ.
input: active – Trạng thái của nút khi ai đó nhấp vào nút đó.

CSS thông báo

CSS tổng hợp

 

Bài viết liên quan

    Liên hệ tư vấn