Hiện trạng:
Đã bàn giao
Chủ đầu tư:
Loại:
Diện tích trung bình:
5m x (16->24)m, 4.5m x (16-21)m
Loại hình:
Đất nền, Nhà Phố, Chung Cư
Số lượng:
2972
Quy mô:
75ha
Mật độ xây dựng:
Loại: Dự Án Hiện trạng:Đã bàn giao
Diện tích trung bình:5m x (16->24)m, 4.5m x (16-21)m Loại hình:Đất nền, Nhà Phố, Chung Cư
Quy mô:75ha Mật độ xây dựng:
Số lượng:2972 Thời gian xây dựng:2014
Loại: Dự Án
Hiện trạng:Đã bàn giao
Diện tích trung bình:5m x (16->24)m, 4.5m x (16-21)m
Loại hình:Đất nền, Nhà Phố, Chung Cư
Quy mô:75ha
Mật độ xây dựng:
Số lượng:2972
Thời gian xây dựng:2014

Chọn loại hình

Chọn giá

Chọn phòng ngủ

Chọn hướng

Chọn loại hình

Chọn giá

Chọn phòng ngủ

Chọn hướng