Hiện trạng:
Đang Xây Dựng
Chủ đầu tư:
Loại:
Diện tích trung bình:
Loại hình:
Căn Hộ
Số lượng:
530
Quy mô:
4.480m2
Mật độ xây dựng:
Loại: Hiện trạng:Đang Xây Dựng
Diện tích trung bình: Loại hình:Căn Hộ
Quy mô:4.480m2 Mật độ xây dựng:
Số lượng:530 Thời gian xây dựng:06/2021
Loại:
Hiện trạng:Đang Xây Dựng
Diện tích trung bình:
Loại hình:Căn Hộ
Quy mô:4.480m2
Mật độ xây dựng:
Số lượng:530
Thời gian xây dựng:06/2021

Chọn loại hình

Chọn giá

Chọn phòng ngủ

Chọn hướng

Chọn loại hình

Chọn giá

Chọn phòng ngủ

Chọn hướng